Нерубайська громада
Одеська область, Одеський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Порядок проведення іспитів кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб в апараті Нерубайської сільської ради

Додаток 1 «ЗАТВЕРДЖУЮ»
до розпорядження Нерубайський сільський голова
«Про створення конкурсної комісії для _____________В.Л. Юрківський
проведення конкурсу на «_____»_______________2019 р.
заміщення вакантних посад
посадових осіб місцевого
самоврядування в апараті
управління сільської ради»
№ 88-СР від  18 вересня 2019 року

ПОРЯДОК
проведення іспитів кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб в апараті Нерубайської сільської ради.

Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб в Нерубайській сільській раді(далі – Порядок) визначає правові та організаційні засади проведення конкурсу кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб, як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року N169.

1. Загальні положення

1.1. Мета проведення іспитів – об’єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування.
1.2. Іспити проводяться конкурсною комісією Нерубайської сільської ради для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування.
1.3. Іспити проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посади державних службовців.

Документи, які подають кандидати на заміщення вакантних посад до конкурсної комісії:

 • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та її проходженням;
 • заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;
 • фотокартки розміром 4x6 см (2 шт.);
 • копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчені у встановленому законодавством порядку;
 • копію довідки органу державної податкової служби про присвоєння ідентифікаційного номера, крім осіб, які відповідно до законодавства його не мають;
 • копії документів про освіту, засвідчені у встановленому законодавством порядку;
 • відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру щодо себе і членів своєї сім’ї (заповнення декларації).
 • Сертифікат щодо вільного володіння державною мовою;
 • Копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозабов’язаних).

Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється секретарем сільської ради з відповідним обґрунтуванням.
Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

1.4. Об’єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки…

1.5. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції», а також додаткові питання відповідно до посади з урахуванням специфіки роботи. Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції» (далі – Перелік питань) наведений у додатку до цього Порядку та обов’язково надається для ознайомлення всім кандидатам.

1.6. Порядок проведення іспиту та перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки роботи затверджуються сільським головою.

Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на нормах чинного законодавства України. Питання, що ґрунтуються на правових нормах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.

1.7. Екзаменаційні білети формуються за визначеною в додатку №3 формою та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включається по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Закону України «Про державну службу», Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції, Закону України «Про місцеве самоврядування» та питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень тієї чи іншої посади – всього 5 питань.

1.8. Кількість білетів має бути не менше 15. Екзаменаційний білет та екзаменаційна відомість складаються за формами, що передбачені Загальним порядком проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців. .
1.9. З урахуванням специфіки функціональних повноважень посад можливе розроблення кількох варіантів комплектів екзаменаційних білетів у залежності від кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад.

1.10. Процедура іспиту складається з 3 етапів:

1) організаційна підготовка до іспиту;

2) складання іспиту;

3) оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

1.14. Сільський голова за погодженням із конкурсною комісією визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

2. Організаційна підготовка до іспиту

2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

2.2. Голова конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути достатньою для кандидатів. Він повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.

3. Складання іспиту

3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього Порядку, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад…

3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення, користуватися мобільним телефоном, оргтехнікою та текстами законів або іншими нормативними документами.

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом сільської ради. Перед відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.
Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити не більше 60 хвилин.

4. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту
4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система
П'ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України «Про державну службу» та « Про засади запобігання і протидії корупції» та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень посади, на заміщення якої проводиться іспит…
Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України «Про державну службу» та « Про засади запобігання і протидії корупції» і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень посади, на заміщення якої проводиться іспит.
Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи….........................................................
Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок..
Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

4.2. По закінченні часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Оцінка проводиться всіма членами комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата…

4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 3. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється. 4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у діловода Нерубайської сільської ради.

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 60 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, важаються такими, що успішно склали іспит.

4.6. Кандидати, які набрали менше 60% відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит…

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду…

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

 

Секретар сільської ради Дідок Н.Ю.

 

Додаток 1 «ЗАТВЕРДЖУЮ»
до розпорядження Нерубайський сільський голова
«Про створення конкурсної комісії для ____п/п_________В.Л. Юрківський
проведення конкурсу на «27» листопада 2019 р.
заміщення вакантних посад
посадових осіб місцевого
самоврядування в апараті
управління сільської ради»
№ 88-СР від 18 вересня 2019 року

ПОРЯДОК
проведення іспитів кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб в апараті Нерубайської сільської ради.
(зі змінами відповідно до розпорядження № 113-СР від 27 листопада 2019)

Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб в Нерубайській сільській раді(далі – Порядок) визначає правові та організаційні засади проведення конкурсу кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб, як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року N169.

1. Загальні положення

1.1. Мета проведення іспитів – об’єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування.
1.2. Іспити проводяться конкурсною комісією Нерубайської сільської ради для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування.
1.3. Іспити проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посади державних службовців.

Документи, які подають кандидати на заміщення вакантних посад до конкурсної комісії:

 • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та її проходженням;
 • заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;
 • фотокартки розміром 4x6 см (2 шт.);
 • копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчені у встановленому законодавством порядку;
 • копію довідки органу державної податкової служби про присвоєння ідентифікаційного номера, крім осіб, які відповідно до законодавства його не мають;
 • копії документів про освіту, засвідчені у встановленому законодавством порядку;
 • відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру щодо себе і членів своєї сім’ї (заповнення декларації).
 • Документи, що підтверджують вільне володіння державною мовою;
 • Копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозабов’язаних).

Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється секретарем сільської ради з відповідним обґрунтуванням.
Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

1.4. Об’єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки…

1.5. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції», а також додаткові питання відповідно до посади з урахуванням специфіки роботи. Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції» (далі – Перелік питань) наведений у додатку до цього Порядку та обов’язково надається для ознайомлення всім кандидатам.

1.6. Порядок проведення іспиту та перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки роботи затверджуються сільським головою.

Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на нормах чинного законодавства України. Питання, що ґрунтуються на правових нормах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.

1.7. Екзаменаційні білети формуються за визначеною в додатку №3 формою та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включається по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Закону України «Про державну службу», Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції, Закону України «Про місцеве самоврядування» та питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень тієї чи іншої посади – всього 5 питань.

1.8. Кількість білетів має бути не менше 15. Екзаменаційний білет та екзаменаційна відомість складаються за формами, що передбачені Загальним порядком проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців. .
1.9. З урахуванням специфіки функціональних повноважень посад можливе розроблення кількох варіантів комплектів екзаменаційних білетів у залежності від кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад.

1.10. Процедура іспиту складається з 3 етапів:

1) організаційна підготовка до іспиту;

2) складання іспиту;

3) оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

1.14. Сільський голова за погодженням із конкурсною комісією визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

2. Організаційна підготовка до іспиту

2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

2.2. Голова конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути достатньою для кандидатів. Він повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.

3. Складання іспиту

3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього Порядку, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад…

3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення, користуватися мобільним телефоном, оргтехнікою та текстами законів або іншими нормативними документами.

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом сільської ради. Перед відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.
Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити не більше 60 хвилин.

4. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту


4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система
П'ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України «Про державну службу» та « Про засади запобігання і протидії корупції» та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень посади, на заміщення якої проводиться іспит…
Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України «Про державну службу» та « Про засади запобігання і протидії корупції» і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень посади, на заміщення якої проводиться іспит.
Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи….........................................................
Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок..
Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

4.2. По закінченні часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Оцінка проводиться всіма членами комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата…

4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 3. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється. 4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у спеціаліста І категорії по роботі з персоналом Нерубайської сільської ради.

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 60 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, важаються такими, що успішно склали іспит.

4.6. Кандидати, які набрали менше 60% відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит…

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду…

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

 

Секретар сільської ради Дідок Н.Ю

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень