Нерубайська громада
Одеська область, Одеський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Регламент Нерубайської сільської ради 8-го скликання

Фото без опису

УКРАЇНА

НЕРУБАЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БІЛЯЇВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про затвердження Регламенту Нерубайської сілької ради Одеського району Одеської області

 

Відповідно п.1 ст.26, ч.14 ст. 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши проєкт Регламенту Нерубайської сільської ради Одеського району Одеської області та заслухавши інфомацію сільського голови Мишаглі О.Г., Нерубайська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Регламент Нерубайської сільської ради VІІІ скликання. (додається)

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії сільської ради

 

 

Сільський голова                                                                              О.Г. Мишаглі

11 грудня 2020 року

№ 03-VІІІ

 

                                                                                                                                                        Додаток

до рішенням сесії

Нерубайської сільської ради

№03-VІІІ

від «11» грудня 2020 року

 

 

РЕГЛАМЕНТ НЕРУБАЙСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ

І. Загальні положення

1.1. Нерубайська сільська рада Одеського району Одеської області (надалі – сільська рада) є виборним представницьким органом місцевого самоврядування, що складається з депутатів і відповідно до закону представляє Нерубайську сільську територіальну громаду Одеського району Одеської області та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими нормативно-правовими актами України.

1.2. Сільська рада є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своєю назвою, рахунки в банківських установах.

1.3. Сільська рада складається з депутатів, які обрані виборцями Нерубайської сільської ради Одеського району Одеської області відповідно до виборчого законодавства, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку.

1.4. Загальний склад сільської ради встановлюється в порядку, визначеному нормами діючого законодавства.

1.5. Сільська рада є правомочною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу сільської ради. Якщо до сільської ради обрано менше двох третин складу сільської ради, то до обрання необхідної кількості депутатів продовжує виконувати свої повноваження сільська рада попереднього скликання.

1.6. Строк повноважень сільської ради поточного скликання визначається чинним законодавством України.

1.7. Регламент сільської ради - це нормативно-правовий документ затверджений рішенням сільської ради, що регулює порядок підготовки та проведення чергових та позачергових сесій сільської ради, процедури окремих видів діяльності її органів, депутатів, посадових осіб сільської ради.

1.8. Регламент сільської ради затверджується рішенням ради більшістю депутатів від загального складу ради шляхом відкритого голосування. Зміни та доповнення до Регламенту вносяться у порядку, встановленому цим Регламентом.

Регламент сільської ради та зміни до нього набувають чинності з моменту їх затвердження на пленарному засіданні сесії сільської ради.

1.9. Діяльність сільської ради, її органів, депутатів, посадових осіб сільської ради ґрунтується на засадах гласності, законності, колегіальності, широкого залучення громадян до управління громадськими справами, відповідальності і підзвітності перед радою та утвореними нею органами.

1.10. Сільська рада намагається досягти максимально узгодженої думки депутатів сільської ради під час підготовки та прийняття рішень.

1.11. Сільська рада на пленарному засіданні може прийняти звернення до членів територіальної громади сіл сільської ради, а також від їх імені звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій тощо.

1.12. Сільська рада, її органи та депутати, здійснюючи свої повноваження, поєднують державні та місцеві інтереси, постійно вивчають громадську думку, створюють умови для обговорення громадянами проектів рішень ради з найважливіших питань місцевого значення.

1.13. Робота ради та її діловодство ведеться українською мовою.

1.14. Відкритість та гласність роботи сільської ради забезпечується завчасним оприлюдненням проектів рішень сільської ради, в порядку визначеному діючим законодавством, з метою створення можливостей для їх громадського обговорення та внесення пропозицій.

 

2. Депутати, посадові особи та органи ради

 

2.1. Депутати ради

2.1.1. Законодавчою базою діяльності депутатів сільської ради є Конституція України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", інші нормативно-правові акти, що регулюють питання здійснення депутатської діяльності.

2.1.2. Повноваження депутата сільської ради починаються з моменту офіційного оголошення сільською територіальною виборчою комісією на сесії ради інформації про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день проведення першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством.

2.1.3. Депутатам сільської ради видається посвідчення депутата сільської ради та нагрудний знак "Депутат сільської ради".

2.1.4. Депутати сільської ради виконують свої повноваження на громадських засадах.

2.1.5. Участь у засіданнях ради та її органів, виконання доручень ради є підставою для звільнення депутата від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю.

2.1.6. Депутат сільської ради зобов'язаний брати участь у роботі сесій сільської ради, засіданнях постійної та інших комісій, до складу яких його обрано.

Підставою для відсутності депутата на засіданні сесії сільської ради чи її органів, є виконання у той же час доручень ради чи її органів.

Про відсутність депутата з цієї причини голова ради повідомляє сільську раду.

2.1.7. У разі неможливості взяти участь у роботі сесії депутат зобов'язаний письмово чи усно із зазначенням причин повідомити про це голову сільської ради або секретаря ради, а про неможливість взяти участь у засіданні постійної чи іншої комісії - голову комісії у тому ж порядку.

Прізвища депутатів, які без поважних причин протягом року пропустили більше половини пленарних засідань сільської ради або засідань постійної комісії сільської ради, за поданням профільної постійної комісії сільської ради з питань регламенту та депутатської діяльності, публікується на офіційному сайти сільської ради в мережі Інтернет або доводиться до відома громадськості іншим способом, визначеним зазначеною постійною комісією.

2.1.8. У разі порушення депутатом положень Конституції і законів України, пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів, використання депутатського мандата в особистих чи корисливих цілях, систематичного порушення депутатом норм депутатської етики, сільська рада може повідомити про це засоби масової інформації, звернутися до виборців з пропозицією відкликати такого депутата у встановленому законом порядку.

2.1.9. Депутат сільської ради має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях сільської ради, засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

2.1.10. Депутат сільської ради має право відповідно до чинного законодавства обирати та бути обраним в органи сільської ради, вносити в усній чи письмовій формі пропозиції, зауваження та доповнення щодо питань, що обговорюються на сесії, ставити запитання, давати довідки, вносити проекти рішень і доповнення до них, а також користується іншими правами, визначеними нормами діючого законодавства та цим Регламентом.

Депутат сільської ради, який не входить до складу відповідного органу ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.

2.1.11. Депутат має право, в порядку, визначеному нормами діючого законодавства, звернутися із запитом, зверненням чи запитанням до керівників сільської ради чи її органів, керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території сільської ради, а також до голови районної державної адміністрації з питань, віднесених до відання сільської ради.

2.1.12. Депутат сільської ради має право входити й перебувати у приміщеннях сільської ради за пред'явленням посвідчення депутата та дотримуючись встановленого порядку, користуватись матеріально-технічними засобами сільської ради з метою реалізації своїх депутатських обов'язків.

 

2.2. Депутатські групи

2.2.1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень депутати можуть на основі їх взаємної згоди об’єднуватися в депутатські групи за спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками. До складу депутатської групи повинно входити не менше як 5 депутатів.

2.2.2. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата, передбаченим Законом України "Про статус депутатів місцевих рад".

2.2.3. Членство депутата в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень у виборчому окрузі.

2.2.4. Порядок роботи депутатської групи, умови вступу до неї та порядок виходу депутатів чи його виключення зі складу депутатської групи визначаються самою депутатською групою.

2.2.6. Депутат не може входити до складу більш ніж однієї зареєстрованої депутатської групи.

2.2.7. Депутатська група може бути утворена у будь-який час протягом строку повноважень сільської ради даного скликання відповідно до вимог Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" за рішенням зборів депутатів, які виявили бажання увійти до її складу.

2.2.8. Кожна депутатська група повинна бути зареєстрована. Умовою реєстрації депутатської групи є надходження до апарату сільської ради або до секретаріату сесії сільської ради письмового повідомлення про її створення, підписаного особисто депутатами, які виявили бажання увійти до складу депутатської групи, із зазначенням назви депутатської групи, її персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

Депутатська група набуває повноваження з моменту її реєстрації сільською радою і діє протягом визначеного нею періоду, але не більше ніж протягом строку повноважень сільської ради даного скликання.

2.2.9. Депутати, які входять до складу депутатської групи, зі свого складу вибирають особу, яка очолює депутатську групу. Ця особа за посадою обирається членом Погоджувальної ради сільської ради.

2.2.10. Депутатська група вважається зареєстрованою з моменту оголошення головуючим на пленарному засіданні сесії ради повідомлення про її створення, про що робиться запис у протоколі сесії ради.

2.2.11. Про зміни у складі депутатської групи її уповноважений представник письмово повідомляє голову сільської ради.

2.2.12. Діяльність депутатської групи припиняється:

- у разі вибуття окремих депутатів, внаслідок чого її чисельність стає меншою ніж встановлено цим Регламентом;

- у разі прийняття депутатами, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;

- після закінчення строку, на який депутати об’єдналися в депутатську групу, або строку повноважень ради.

Оголошення про припинення діяльності депутатської групи робиться головуючим на наступному пленарному засіданні.

2.2.13. Депутатська група має право на гарантований виступ свого представника з кожного питання порядку денного сесії.

2.2.14. Жодна депутатська група не має право виступати від імені сільської ради.

2.2.15. Сільська рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, здійснює матеріально-технічне забезпечення їх діяльності, координує їх роботу і може, за ініціативою депутатських груп, заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

2.2.16. Депутатські групи та їх члени мають і інші права, передбачені Конституцією та законами України.

2.2.17. Депутати та депутатські групи можуть вільно співпрацювати між собою шляхом утворення депутатських об’єднань і неформальних груп, які не підлягають реєстрації.

 

2.3. Депутатські фракції

2.3.1. Депутатські фракції сільської ради формуються депутатами сільської ради на партійній основі.

2.3.2. Кожна депутатська фракція повинна бути зареєстрована. Умовою реєстрації депутатської фракції є надходження до апарату сільської ради або до секретаріату сесії сільської ради письмового повідомлення про її створення, підписаного особисто депутатами, які виявили бажання увійти до складу депутатської фракції, із зазначенням назви депутатської фракції, її персонального складу та партійної належності членів фракції та депутатів, які уповноважені представляти фракцію.

Депутатська фракція набуває повноваження з моменту її реєстрації сільською радою і діє протягом визначеного нею періоду, але не більше ніж протягом строку повноважень сільської ради даного скликання.

2.3.3. Депутати, які входять до складу депутатської фракції, зі свого складу вибирають особу, яка очолює депутатську фракцію. Ця особа за посадою обирається членом Погоджувальної ради сільської ради.

2.3.4. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції, головуючий на пленарному засіданні сільської ради інформує депутатів сільської ради про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад.

Депутатська фракція вважається зареєстрованою з моменту оголошення головуючим на пленарному засіданні сесії ради повідомлення про її створення, про що робиться запис у протоколі сесії ради.

2.3.5. Про зміни у складі депутатської фракції її уповноважений представник письмово повідомляє голову сільської ради.

2.3.6. Депутат сільської ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції.

2.3.7. Депутатські фракції користуються правами, визначеними нормами Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" та цим Регламентом.

2.3.8. Порядок роботи депутатської фракції, умови вступу до неї та порядок виходу депутатів чи його виключення зі складу депутатської фракції визначаються самою депутатською фракцією.

2.3.9. Інші питання створення та діяльності депутатських фракцій визначаються Регламентом сільської ради.

 

2.4. Сільський голова

2.4.1. Сільський голова є головною посадовою особою територіальної громади.

2.4.2. Повноваження новообраного сільського голови починаються з моменту складання ним присяги відповідно до законодавства України, на пленарному засіданні сільської ради, на якому відповідною сільською виборчою комісією були оголошені рішення про його обрання та реєстрацію. Повноваження сільського голови закінчуються в день відкриття першої сесії Нерубайської сільської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень, та інших випадках, передбачених законодавством.

2.4.3. Повноваження сільського голови визначаються чинним законодавством.

2.4.4. При здійсненні наданих повноважень сільський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, є відповідальним перед радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

2.4.5. Щорічно сільський голова зобов’язаний прозвітувати:

1) перед радою про роботу виконавчих органів ради та про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами ради;

2) на відкритій зустрічі перед територіальною громадою сіл сільської ради.

2.4.6. Рада більшістю голосів може зажадати позачергового звіту сільського голови, якщо за це проголосувало понад половини від складу ради і від попереднього звіту пройшло не менше як три місяці.

2.5. Секретар ради

2.5.1. Секретар ради обирається за пропозицією сільського голови радою з числа її депутатів на строк повноважень ради та працює в раді на постійній основі. Повноваження секретаря ради можуть бути достроково припинені за рішенням ради.

2.5.2. У випадках, передбачених діючим законодавством, пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситись на розгляд ради не менш як половиною загального складу ради.

2.5.3. Секретар ради :

1) у випадках, передбачених чинним законодавством та регламентом: скликає сесії ради; веде засідання ради; підписує протоколи сесії та її рішення;

2) організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради;

3) повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

4) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням;

5) за дорученням сільського голови координує та контролює діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

6) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

7) організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою та проведенням референдумів і виборів до органів державної влади та місцевого самоврядування;

8) забезпечує зберігання у раді офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

9) вирішує за дорученням сільського голови або ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів;

10) здійснює інші повноваження, що випливають із Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цього регламенту;

11) у випадку, передбаченому законодавством, здійснює повноваження сільського голови.

2.5.4. Секретар ради за пропозиціями відповідних комісій ради організовує планування роботи з підготовки проектів рішень ради і, враховуючи висновки профільних комісій про готовність проектів рішень та інших актів до розгляду, вносить відповідні пропозиції на розгляд сільського голови та Погоджувальної ради згідно з положеннями цього Регламенту.

 

2.6. Погоджувальна рада

2.6.1. З метою попереднього узгодження питань, що вносяться на розгляд сесій ради, у складі ради розпорядженням сільського голови утворюється та діє консультаційно-погоджувальний орган – Погоджувальна рада.

2.6.2. До складу Погоджувальної ради входять: сільський голова, секретар ради, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп та фракцій.

2.6.3. Погоджувальна рада вносить пропозиції з питань порядку денного сесії, про раціональну організацію і планування роботи ради та її органів, сприяє узгодженню позицій депутатів у разі виникнення спірних питань у роботі ради та її органів.

2.6.4. Погоджувальна рада збирається на засідання за пропозицією сільського голови заздалегідь, як правило не пізніше ніж за два дні, до початку пленарного засідання сесії ради. Засідання Погоджувальної ради може скликатися (в тому числі невідкладно) за ініціативою не менш як третини її складу.

2.6.5. Погоджувальна рада здійснює свою роботу у формі засідань.

Засідання Погоджувальної ради є повноважним за умови присутності на них не менш як половини її складу. Засідання Погоджувальної ради веде сільський голова, під час його відсутності – секретар ради, а у разі невиконання ними з будь-яких причин цієї функції – обраний Погоджувальною радою для цього випадку член Погоджувальної ради.

2.6.6. Погоджувальна рада може приймати рішення, які мають дорадчий характер. Рішення Погоджувальної ради приймаються на її засіданнях більшістю голосів її складу.

2.6.7. Депутати мають право брати участь у відкритих та закритих засіданнях Погоджувальної ради з правом дорадчого голосу.

2.6.8. Погоджувальна рада у зв’язку зі скликанням і проведенням сесій ради:

1) розглядає проекти порядку денного сесій та розкладу засідань ради;

2) у разі необхідності розглядає питання скликання додаткових засідань та позачергових сесій ради;

3) вирішує інші питання, пов’язані зі скликанням і проведенням сесій ради.

2.6.9. За пропозицією голови ради а також членів Погоджувальної ради, на її засіданні можуть бути розглянуті інші питання, спрямовані на узгодженню позицій депутатів щодо роботи ради та її органів.

 

2.7. Постійні комісії ради

2.7.1. Повноваження постійних комісій визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Положенням про постійні комісії сільської ради, що затверджується рішенням сільської ради.

2.7.2. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються Положенням про постійні комісії сільської ради. Постійна комісія, до компетенції якої належить розгляд відповідного питання, називається профільною.

2.7.3. Пропозиції щодо переліку, функціональній спрямованості, кількісному та персональному складу постійних комісій, кандидатури голів постійних комісій ради на затвердження сесії ради вносить голова ради.

При формуванні головою ради пропозиції щодо персонального складу постійних комісій ради та пропозицій щодо кандидатур голів постійних комісій, ним береться до уваги бажання депутатів, пропозиції депутатських груп/фракцій.

2.7.4. Допускається внесення головою ради кандидатур голів постійних комісій для обрання та затвердження окремим рішенням ради з урахуванням пропозицій членів сформованих постійних комісій про кандидатуру голови постійної комісії, висунуту ними з числа членів відповідної постійної комісії. Пропозиція комісії щодо обрання головою відповідної постійної комісії одного з членів комісії доводиться до відома голови ради та може бути внесена ним на розгляд сесії для розгляду та прийняття рішення.

2.7.5. Персональний склад постійних комісій ради та обрання голів постійних комісій затверджується одним рішенням або окремими рішенням ради.

2.7.6. Пропозиція голови ради щодо переліку, кількісному та персональному складу постійних комісій, кандидатур голів постійних комісій ради голосується депутатами ради в цілому шляхом відкритого голосування. У випадку, якщо пропозиція голови ради з даного питання не набирає голосів більшості депутатів від загального складу ради, допускається голосування по кожній кандидатурі окремо, щодо входження її до складу тієї або іншої постійної комісії або обрання головою постійної комісії.

2.7.7. Рада обирає постійні комісії у складі їх голів і членів; інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

2.7.8. Депутат сільської ради може бути членом лише однієї постійної комісії. До складу постійних комісій не можуть входити голова та секретар сільської ради.

2.7.9. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. На кожному засіданні постійної комісії ведеться протокол.

Висновки і рекомендації постійних комісій, протоколи їх засідань є відкритими та оприлюднюються шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті сільської ради у мережі Інтернет не пізніше 5 робочих днів з дня проведення засідання. Копії висновків і рекомендацій постійних комісій та протоколів їх засідань надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

 

2.8. Тимчасові контрольні комісії сільської ради

2.8.1. Сільська рада має право утворювати тимчасові контрольні комісії з числа депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених сільською радою питань, віднесених до повноважень сільської ради. Вони подають на розгляд сільської ради звіти та пропозиції з цих питань.

Член комісії, який не погодився з затвердженням більшістю голосів членів комісії звіту чи пропозиції, має право письмово викласти окрему думку, яка додається до такого звіту чи пропозиції. Такий член комісії має право на гарантований виступ при розгляді звіту чи пропозиції на пленарному засіданні сільської ради.

2.8.2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову приймається радою, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

2.8.3. Порядок організації роботи тимчасової контрольної комісії сільської ради визначається самою комісією.

2.8.4. Для участі в своїй роботі тимчасові контрольні комісії ради можуть залучати фахівців-експертів.

2.8.5. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі фахівці, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з роботою у комісії.

2.8.6. Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів її роботи, а також у разі припинення повноважень ради, що її створила.

2.8.7. У засіданнях тимчасових контрольних комісій мають право брати участь сільський голова, його заступники, секретар ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету сільської ради, голови постійних комісій, депутат сільської ради.

2.8.8. Органи та посадові особи виконавчого апарату сільської ради зобов’язані сприяти тимчасовій контрольній комісії ради у здійсненні її повноважень. Організаційне, правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності тимчасових контрольних комісій ради здійснюється виконавчим апаратом сільської ради.

 

2.9. Апарат сільської ради

2.9.1. Апарат сільської ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими нормативно-правовими актами.

2.9.2. Апарат сільської ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради, її органів, виконавчого комітету та інших виконавчих органів ради, депутатів, сприяє здійсненню сільською радою взаємодії і зав’язків з територіальними громадами району, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

2.9.3. Апарат сільської ради забезпечує виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих сільською радою.

2.9.4. Апарат сільської ради утворюється сільською радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються рішенням сільської ради за поданням сільського голови.

2.9.5. Апарат сільської ради за посадою очолює сільський голова.

2.9.6. Сільський голова затверджує штатний розпис апарату сільської ради, призначає та звільняє його працівників. Проходження служби у апараті сільської ради регулюється Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування", іншими нормативно-правовими актами.

 

2.10. Депутатська етика

2.10.1. Депутат сільської ради, як представник інтересів територіальної громади сільської ради, виборців свого виборчого округу та член ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватися таких правил депутатської етики:

1) керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами територіальної громади населених пунктів сільської ради;

2) не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в корисливих цілях;

3) не принижувати честі й гідності виборців, інших депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій;

4) не розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, інших відомостей з питань, що розглядалися на закритих засіданнях ради чи її органів і не підлягають за їх рішенням розголошенню, та відомостей, які стосуються таємниці особистого життя депутата сільської ради або виборця, що охороняється законом, чи стали йому відомі у зв’язку з його участю в депутатських перевірках;

5) не допускати образливих висловлювань, не використовувати в публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів сільської ради;

6) не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов’язані зі здійсненням ним депутатських повноважень.

 

3. Організація роботи сільської ради

 

3.1. Планування роботи сільської ради

3.1.1. Діяльність сільської ради здійснюється у відповідності до річного плану роботи, затвердженого сільською радою.

3.1.2. Річний план включає зміст діяльності сільської ради та її органів протягом року, визначає основні питання порядку денного сесій ради та є основою для поточного планування роботи постійних комісій.

3.1.3. Проект плану роботи сільської ради узагальнюється апаратом сільської ради під керівництвом голови ради на підставі пропозицій постійних комісій, депутатських груп та фракцій, депутатів сільської ради, виконавчого комітету сільської ради.

3.1.4. Контроль за виконанням планів роботи ради покладається на голову сільської ради та відповідні постійні комісії сільської ради.

 

3.2. Сесія сільської ради

3.2.1. Основною організаційно-правовою формою діяльності сільської ради є сесія.

3.2.2. Сесія сільської ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок – не рідше ніж один раз на місяць.

Сесія сільської ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду.

3.2.3. Сесія сільської ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

3.2.4. Для визначення правомочності пленарного засідання сесії використовуються дані реєстрації, яка проводиться перед початком засідання.

3.2.5. У разі відсутності необхідної кількості депутатів головуючий переносе проведення пленарного засідання сесії на інший, встановлений ним час.

  

3.3. Порядок скликання сесії сільської ради

3.3.1. Сесії скликаються сільським головою, якщо чинним законодавством або цим Регламентом не встановлено іншого порядку скликання сесії сільської ради.

3.3.2. У разі немотивованої відмови сільського голови або неможливості ним скликати сесію сільської ради, сесія скликається секретарем сільської ради.

3.3.3. У такому випадку сесія скликається:

а) якщо сесія не скликається сільським головою у строки, передбачені цим Регламентом;

б) якщо сільський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених п. 3.3.4. даного Регламенту.

3.3.4. Сесія сільської ради повинна бути скликана у двотижневий термін за пропозицією не менш як третини депутатів від загального складу сільської ради або виконавчого комітету сільської ради.

Підставою для скликання сесії сільської ради у такому випадку є письмове подання, підписане особисто не менш як третиною депутатів від загального складу ради або рішення виконавчого комітету сільської ради, з зазначенням питань, що пропонується винести на розгляд сесії ради, з обґрунтуванням необхідності її скликання.

3.3.5. Якщо посадові особи, зазначені у пп. 3.3.1 та 3.3.2 цього Регламенту, у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб’єктів, вказаних у п. 3.3.4 або у разі якщо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана постійною комісією ради або депутатами сільської ради, які становлять не менше третини загального складу сільської ради.

3.3.6. Рішення про скликання сесії сільським головою або секретарем ради оформляється у вигляді розпорядження сільської ради про скликання сесії.

У разі скликання сесії у порядку, передбаченому п. 3.3.5 цього Регламенту, рішення про це оформляється у вигляді рішення постійної комісії або рішення групи депутатів за особистими підписами не менше однієї третини депутатів від загального складу сільської ради.

3.3.7. Інформаційне повідомлення про скликання сесії сільської ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу та місця проведення сесії, а також основних питань, рекомендованих для розгляду на сесії сільської ради.

3.3.8. Про час і місце пленарного засідання, а також про питання, які рекомендуються на розгляд сільської ради, депутати повідомляються апаратом сільської ради через офіційний Web-сайт сільської ради, а також індивідуально.

3.3.9. Проекти рішень, що вносяться на розгляд сільської ради, доводяться до відома депутатів та громадськості шляхом їх розміщення на офіційному Web-сайті сільської ради у мережі Інтернет не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня сесії, крім виняткових випадків, встановлених пунктами 3.5.5. та 3.5.8. Регламенту відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Закону України "Про статус депутатів місцевих рад.

3.3.10. У разі запровадження в Україні або на території Одеської області воєнного або надзвичайного стану сільська рада збирається на сесію без скликання у триденний термін після запровадження такого режиму.

У такому разі апарат сільської ради повідомляють депутатів про місце проведення засідань сесії сільської ради.

 

3.4. Особливості проведення першої сесії новообраної сільської ради

3.4.1. Першу сесію новообраної ради скликає сільська територіальна виборча комісія не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.

3.4.2. Першу сесію ради відкриває і веде голова сільської територіальної виборчої комісії; який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів сільського голови.

З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного сільського голови, складання новообраним головою присяги відповідно до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", головує на пленарних засіданнях ради першої та наступних сесій новообраний сільський голова.

3.4.3. Сільський голова може оголосити перерву у пленарному засіданні ради для формування депутатами депутатських груп/фракцій та вирішення інших організаційних питань.

3.4.4. У визначений головою ради час пленарні засідання ради продовжуються і проводяться за таким орієнтовним порядком денним:

1) взяття до відома інформації територіальної виборчої комісії про підсумки виборів депутатів;

2) взяття до відома інформації територіальної виборчої комісії про підсумки виборів сільського голови;

3) інформація сільського голови про створення депутатських груп/фракцій (в разі надходження повідомлень про їх створення);

4) обрання лічильної комісії для організації процедури таємного голосування з виборів секретаря ради;

5) обрання секретаря ради;

6) визначення переліку, складу і функціональної спрямованості постійних комісій ради (якщо питання вноситься, але не пізніше другої сесії);

7) обрання голів постійних комісій (якщо питання вноситься, але не пізніше другої сесії);

8) оголошення складу Погоджувальної ради, у разі її створення;

9) інші питання.

3.4.5. Розгляд і затвердження порядку денного сесії на подальший період роботи ради здійснюється відповідно до вимог цього регламенту.

3.4.6. У разі якщо обрано повноважний склад ради, але не обрано сільського голову, ведення сесії відбувається у відповідності до чинного законодавства України. Після обрання нового сільського голови обрання посадових осіб ради здійснюється відповідно до цього регламенту.

 

3.5. Порядок формування рекомендованого порядку денного сесії

3.5.1. Сільська рада правомочна розглядати на сесії питання, віднесені чинним законодавством України до її компетенції.

3.5.2. Пропозиції до порядку денного сесії сільської ради вносяться сільським головою, постійними комісіями ради, депутатами, виконавчим комітетом сільської ради завчасно, з урахуванням передбаченого діючим законодавством мінімального терміну оприлюднення проекту рішення, якщо інше не встановлено положеннями цього Регламенту.

Пропозиції до порядку денного, що вносяться постійними комісіями ради, депутатами ради та виконавчим комітетом сільської ради оформляються письмово із зазначенням назв питань, причин їх розгляду, ініціатора їх розгляду та доповідача з питання порядку денного сесії ради. До них додаються проект рішення та інші матеріали з питань, рекомендованих для розгляду сесії.

Проекти рішень сільської ради оформляються відповідно до вимог цього Регламенту.

3.5.3. Пропозиції щодо рекомендованого порядку денного розглядаються Погоджувальною радою сільської ради та постійними комісіями сільської ради.

3.5.4. Проект рекомендованого порядку денного сесії сільської ради включає питання, схвалені рішенням Погоджувальної ради сільської ради.

3.5.5. У невідкладних випадках пропозиції до порядку денного можуть бути внесені посадовими особами або органами, вказаними у п. 3.5.2, і після закінчення терміну подання пропозицій з урахуванням вимог даного Регламенту.

Такі пропозиції можуть бути внесені не пізніше як за 1 день до пленарного засідання сесії ради.

3.5.6. Розгляд питання порядку денного сесії ради без наявності оформленого відповідно до Регламенту проекту рішення не допускається.

3.5.7. Остаточний варіант рекомендованого порядку денного сесії ради готується апаратом сільської ради за узгодженням з сільським головою з урахуванням вимог п. 3.6.13 цього Регламенту.

3.5.8. У виняткових випадках пропозиції до порядку денного сесії можуть бути внесені депутатами сільської ради на пленарному засіданні сільської ради у письмовій формі з доданням проекту рішення.

3.5.9. У разі, якщо з будь-яких причин провести засідання Погоджувальної ради чи постійних комісій ради неможливо, сільський голова своїм розпорядженням може створити робочу групу з числа депутатів ради по підготовці сесії сільської ради, яка приймає рішення про проект рекомендованого порядку денного сесії ради.

 

3.6. Порядок підготовки питань на розгляд сесії сільської ради

3.6.1. Підготовку питань на розгляд сесії сільської ради організовує секретар сільської ради.

3.6.2. Винесенню в порядку, передбаченому п.3.5.2 цього Регламенту, питання на розгляд пленарного засідання сесії сільської ради, передує його розгляд на засіданні Погоджувальної ради сільської ради та відповідних постійних комісіях ради.

3.6.3. З метою забезпечення можливості для громадського обговорення та внесення пропозицій, проекти рішень сільської ради підлягають оприлюдненню не пізніш як за 10 робочих днів до дати їх розгляду на черговій сесії сільської ради, крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти рішень оприлюднюються негайно після їх підготовки.

Проекти рішень сільської ради, узгоджені Погоджувальною радою сільської ради, підлягають обов'язковому розміщенню на офіційному Web-сайті Нерубайської сільської ради. Встановити, що офіційний Web-сайт Нерубайської сільської ради є основним засобом оприлюднення Нерубайською сільською радою публічної інформації, відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

3.6.4. Проекти рішень та інші матеріали з питань, внесених на розгляд сесії, подаються відповідними суб'єктами у порядку, встановленому пунктами 3.5.2 та 3.5.5 цього Регламенту.

3.6.5. Проект рішення повинен складатись з таких частин:

- мотивуючої - в якій містяться посилання на законодавчі та інші нормативно-правові акти, а також, в разі необхідності, посилання на документи та (або) обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;

- вирішальної - в якій конкретно і чітко формулюються рішення, виконавці і терміни виконання поставленого завдання;

- заключної - в якій містяться загальні терміни виконання, визначення посадової особи або постійної комісії, на яких покладається контроль за повним виконанням даного рішення.

3.6.6. До проекту рішення додаються передбачені текстом додатки в оригіналі, а при необхідності - висновки відповідних комісій ради чи управлінь (відділів) апарату сільської ради.

3.6.7. Проект рішення сільської ради повинен мати погоджувальні візи голови відповідної постійної комісії сільської ради або іншого автора проекту рішення, секретаря ради, начальника відділу юридичного забезпечення, начальника загального відділу та керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської ради.

У разі необхідності проект рішення візується іншими посадовими особами, до компетенції яких віднесено вирішення згаданого питання.

3.6.8. Віза включає в себе назву посади візуючого, власного підпису візуючого та розшифровку підпису (прізвище та ініціали візуючого). Візи проставляються на зворотній стороні першого аркушу проекту рішення і розміщуються таким чином: зліва - назва посади, справа - підпис і розшифровка підпису.

3.6.9. Візування проекту рішення сільської ради є обов'язковим, крім випадків внесення проекту рішення депутатом сільської ради безпосередньо на пленарному засідання сесії сільської ради в порядку п. 3.5.8. даного Регламенту. Зауваження і пропозиції до проекту рішення можуть викладатися на окремому аркуші, який є невід'ємним додатком до рішення.

3.6.10. Візування, узагальнення зауважень та пропозиції до проекту рішення, вироблення його остаточного варіанту покладається на ініціаторів розгляду питання порядку денного сесії.

Всі зауваження, висновки та пропозиції Погоджувальної ради сільської ради, постійних комісій сільської ради та пропозиції стосовно проекту рішення, що надійшли до виконавчого апарату сільської ради від фізичних та юридичних осіб, за результатами його громадського обговорення, передаються ініціаторам розгляду питання порядку денного сесії секретарем сільської ради у дводенний термін з дня їх надходження.

3.6.11. У виняткових випадках за дорученням сільського голови підготовка остаточного варіанту проекту рішення сільської ради може бути покладена на профільну постійну комісію ради або апарат сільської ради.

3.6.12. Проекти рішень та інші матеріали з питань порядку денного сесії, внесені відповідно до п. 3.5.2 цього Регламенту, доводяться до відома депутатів у день проведення засідання Погоджувальної ради сільської ради або постійних комісій ради.

3.6.13. Остаточний варіант проекту рішення ради за дорученням сільського голови може бути додатково розглянутий на засіданні Погоджувальної ради або постійних комісій ради.

3.6.14. Готовність до розгляду питань порядку денного на пленарному засіданні ради визначається Погоджувальною радою сільської ради, а у випадках, передбачених п. 3.5.8. Регламенту – головуючим на пленарному засіданні ради.

3.6.15. Винесення на розгляд сесії питань у порядку, передбаченому п.3.5.5 цього Регламенту, допускається тільки за згодою сільського голови.

3.6.16. Винесення на розгляд сесії питань у порядку, передбаченому п.3.5.8 цього Регламенту, допускається лише при наявності тексту проекту рішення за згодою не менш як половини депутатів від загального складу сільської ради.

На вимогу головуючого у такому випадку може проводитися засідання профільної постійної комісії сільської ради. Розгляд такого проекту рішення проводиться тільки після закінчення його розгляду постійною комісією з обов'язковим виступом на пленарному засіданні її голови або іншого члена постійної комісії за її дорученням.

 

3.7. Розгляд та затвердження програми соціально-економічного розвитку сільської ради та бюджету сільської ради

3.7.1. Програма соціально-економічного розвитку сільської ради та бюджету сільської ради, зміни та доповнення до них та звіти про їх виконання затверджуються сільською радою.

3.7.2. Порядок підготовки та затвердження програми соціально-економічного розвитку сільської ради та бюджету сільської ради визначається чинним законодавством.

3.7.3. Проекти рішень з даних питань з усіма необхідними документами вносяться виконавчим комітетом сільської ради не пізніш як за 20 робочих днів до дня сесії сільської ради.

3.7.4. Сільський голова передає проекти рішень з даних питань на розгляд постійних комісій сільської ради не пізніше як за 15 робочих днів до дня сесії сільської ради.

3.7.5. Постійні комісії ради не пізніше як за 7 днів до розгляду питання про програму соціально-економічного розвитку сільської ради та бюджету сільської ради повідомляють сільському голові свої пропозиції та зауваження.

3.7.6. Під час розгляду питань про програму соціально-економічного розвитку сільської ради та бюджету сільської ради може проводитись співдоповідь голови профільної постійної комісії.

3.7.7. Виконавчий комітет сільської ради не менш як два рази на рік доповідає про хід виконання програми соціально-економічного розвитку сільської ради.

3.7.8. Звіти про виконання бюджету сільської ради готуються виконавчим комітетом сільської ради у відповідності з вимогами Бюджетного кодексу України і затверджуються сільською радою.

3.7.9. Контроль за виконанням програми соціально-економічного розвитку сільської ради та бюджету сільської ради здійснює профільна постійна комісія сільської ради з питань бюджету.

 

3.8. Розгляд і затвердження питань, пов’язаних з управлінням комунальним майном сільської ради

3.8.1. Пропозиції щодо розгляду питань, пов'язаних з управлінням комунальним майном сільської ради, крім посадових осіб, зазначених у п. 3.5.2 цього Регламенту, можуть вноситися членами Погоджувальної ради за узгодженням профільної постійної комісії сільської ради.

3.8.2. Під час підготовки проектів рішень, пов'язаних з управлінням комунальним майном сільської ради, обов'язковим є наявність позитивного висновку профільної постійної комісії, а також, в разі потреби, тимчасової контрольної комісії сільської ради з питань приватизації.

 

3.9. Робочі органи сесії сільської ради

3.9.1. Робочими органами сесії є лічильна, редакційна комісії і секретаріат сесії, що обираються з числа депутатів та апарат сільської ради.

3.9.2. Лічильна комісія обирається у кількості від 3 до 5 осіб відкритим голосуванням з числа депутатів для проведення процедури таємного голосування та встановлення його результатів.

Засідання лічильної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь більше двох третин її членів. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії.

Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря комісії.

Лічильна комісія:

- організовує підготовку та проведення таємного голосування;

- підраховує голоси та встановлює результати таємного голосування;

- повідомляє сільську раду про підсумки таємного голосування;

- у випадку збою у роботі електронної системи голосування, здійснює підрахунок голосів.

3.9.3. У разі, якщо електрона система підрахунку голосів не працює, підрахунок голосів депутатів здійснюється за дорученням ради двома членами лічильної комісії.

3.9.4. Редакційна комісія утворюється у разі потреби з числа депутатів ради відкритим голосуванням для вироблення остаточного проекту рішення ради з урахуванням зауважень та пропозицій виступаючих в обговоренні питання порядку денного.

Рішення про утворення редакційної комісії є процедурним, її чисельність та персональний склад визначаються радою.

Комісія обирає зі свого складу голову та секретаря комісії.

Редакційна комісія узагальнює отримані зауваження та пропозиції, що надійшли під час обговорення питання порядку денного сесії, та доповідає про них раді.

У роботі редакційної комісії можуть брати участь автори проекту рішення сільської ради та запрошенням редакційної комісії відповідні фахівці апарату сільської ради.

3.9.5. Секретаріат сесії утворюється сільською радою на другій сесії сільської ради на термін її повноважень з числа депутатів ради у кількості 2 осіб, про що приймається відповідне рішення сільської ради.

Секретаріат сесії сільської ради:

- складає список осіб, які записалися на виступ;

- реєструє та подає головуючому на пленарному засіданні список виступаючих, зауваження та пропозиції щодо проектів рішень з питань порядку денного сесії, інформує раду про депутатські запити та звернення, які надійшли на адресу сесії;

- підписує протокол сесії сільської ради;

- виконує інші доручення ради.

Зміни до складу секретаріату сесії приймаються у разі потреби відповідним рішенням сільської ради.

3.9.6. Апарат сільської ради:

- за дорученням сільського голови здійснює організаційно-технічні заходи по підготовці і проведенню сесій;

- проводить реєстрацію депутатів та запрошених;

- організовує ведення протоколу пленарного засідання;

- здійснює інші повноваження та доручення сільської ради, її органів та посадових осіб, передбачені цим Регламентом та нормами діючого законодавства України.

 

3.10. Пленарні засідання сільської ради

3.10.1. Пленарні засідання сесії сільської ради проводяться в залі засідань сільської ради гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених у пунктах 3.10.4 і 3.10.5. Регламенту.

Порядок доступу до відкритих пленарних засідань визначається сільською радою відповідно до закону.

3.10.2. На пленарне засідання сесії можуть бути запрошені посадові особи органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, представники громадських організацій, трудових колективів, засобів масової інформації, громадяни.

Список запрошених формується секретарем сільської ради та узгоджується з сільським головою.

До списку запрошених обов'язково включаються автори проектів рішень та доповідачі з питань, включених до рекомендованого порядку денного сесії.

Під час пленарного засідання сільської ради депутати та запрошені не повинні заважати виступаючим та присутнім діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу.

3.10.3. На певний строк чи на весь період повноважень ради можуть бути акредитовані представники преси. Акредитованим представникам засобів масової інформації надаються матеріали сесії, за винятком тих, про нерозголошення чи ненадання яких прийнято відповідне рішення ради.

У разі порушення представником засобу масової інформації законодавства про інформацію або положень цього Регламенту сільська рада може позбавити його акредитації на визначений нею термін.

3.10.4. У разі необхідності, більшістю голосів депутатів від загального складу сільської ради, може бути прийнято рішення про проведення закритого засідання для розгляду конкретно визначених питань порядку денного.

У такому разі сільська рада приймає рішення про можливість публікації чи розповсюдження матеріалів такого засідання.

3.10.5. На закритому засіданні сільської ради мають право бути присутніми особи, визначені головуючим, необхідні для розгляду відповідних питань.

3.10.6. Порядок розміщення депутатів та запрошених визначається сільським головою.

Для депутатів визначаються постійні місця, які не мають права займати інші особи, присутні на пленарному засіданні сесії сільської ради.

3.10.7. Сільська рада під час розгляду питань, віднесених до її компетенції, може запросити для участі у своєму засіданні (відкритому чи закритому) представників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, керівників і спеціалістів підприємств, установ та організацій, представників політичних партій, профспілкових і громадських організацій, органів самоорганізації населення, територіальних громад.

Запрошення на засідання сільської ради здійснюється особою, визначеною головуючим.

3.10.8. Якщо біля будинку, де проводиться пленарне засідання сесії сільської ради, проводяться збори, мітинги громадян, то один з членів секретаріату сесії зустрічається з громадянами або організаторами зборів, мітингу тощо, з’ясовує причину зібрання, отримує від них заяви і, в разі необхідності, доповідає сільській раді.

3.10.9. Після відкриття пленарного засідання сесії, а також після оголошення головуючим про закриття пленарного засідання сесії виконується Державний Гімн України.

 

3.11. Ведення пленарних засідань сесії сільської ради

3.11.1. Сесію ради відкриває та веде голова ради або, у випадках, передбачених законодавством - секретар ради. У випадку, передбаченому п.3.3.5 цього Регламенту, пленарне засідання сесії відкриває голова постійної комісії або за дорученням групи депутатів, з ініціативи яких скликано сесію, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням сільської ради - один з депутатів сільської ради.

3.11.2. Головуючий на засіданні:

- відкриває та веде засідання, оголошує перерви у пленарному засіданні;

- виносить на обговорення питання порядку денного, оголошує назву проектів рішень та ініціаторів розгляду питання;

- інформує сільську раду про присутніх на засіданні та про матеріали, що надійшли на адресу сільської ради;

- організовує розгляд питань;

- надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу;

- створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

- ставить питання на голосування, оголошує його результати;

- забезпечує дотримання положень Регламенту всіма присутніми на засіданні;

- оголошує офіційні повідомлення;

- вживає заходів для підтримання порядку на засіданні;

- підписує протокол сесії;

- здійснює інші повноваження, визначені цим Регламентом;

3.11.3. Головуючий на засіданні має право:

- в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань;

- ставити запитання доповідачам, співдоповідачам;

- скликати у разі необхідності Погоджувальну раду.

3.11.4. Слово щодо порядку ведення пленарного засідання сесії, для відповідей на запитання, пояснень, довідок надається головуючому поза чергою.

3.11.5. Головуючий на засіданні при необхідності має право робити зауваження, коли промовець забирає більше часу для виступу чи порушує дисципліну на пленарному засіданні.

3.11.6. Тривалість роботи сесії визначається сільською радою. Засідання ради, як правило, розпочинається об одинадцятій годині, а закінчується о сімнадцятій, з урахуванням перерв по 20 хвилин через кожні дві години роботи і годинну перерву на обід, якщо інше рішення не прийняте радою.

Засідання ради може бути продовжено головуючим, якщо за це проголосувала більшість присутніх на сесії депутатів.

Позачергова перерва у пленарному засіданні до 30 хвилин може бути оголошена головуючим у будь-який момент.

3.11.7. Після відкриття сесії на початку кожного пленарного засідання затверджується порядок денний сесії.

3.11.8. Порядок денний сесії визначає питання, які вносяться на розгляд пленарного засідання. До цього включаються лише ті питання, документи з яких підготовлено відповідно до вимог цього Регламенту.

3.11.9. На розгляд пленарного засідання сільської ради подається рекомендований порядок денний, підготовлений відповідно до вимог пункту 3.5.7 цього Регламенту.

3.11.10. Порядок денний сесії затверджується в цілому більшістю депутатів від загального складу сільської ради.

3.11.11. Зміни до рекомендованого порядку денного сесії затверджуються більшістю голосів депутатів від загального складу сільської ради.

3.11.12. Розгляд питань, не включених до порядку денного сесії, не допускається, за винятком випадків, передбачених цим Регламентом.

У разі порушення цієї вимоги прийняте рішення сільської ради є недійсним.

3.11.13. В кінці кожного дня пленарного засідання відводиться до 30 хвилин для виступів депутатів сільської ради із запитами, заявами і повідомленнями. Обговорення запитів, заяв і повідомлень не проводиться.

 

3.12. Організація розгляду питань

3.12.1. Обговорення питання на пленарному засіданні сільської ради включає до себе:

– включення питання до порядку денного сесії;

– доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

– співдоповіді (в разі необхідності), запитання співдоповідачам та відповіді на них;

– виступи депутатів;

– виступ ініціатора розгляду питань (у разі необхідності);

– оголошення головуючим на засідання про припинення обговорення;

– прийняття проекту рішення з даного питання за основу;

– внесення депутатами пропозицій, що не були оголошені в ході обговорення;

– заключне слово доповідача та співдоповідачів (у разі необхідності);

– уточнення та оголошення головуючим пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть виноситися на голосування;

– виступи депутатів з мотивів голосування;

– прийняття рішення в цілому.

3.12.2. Час, який надається для доповідей, співдоповідей, виступів визначається радою.

Час, який надається для доповіді не може бути більше 30 хвилин, співдоповіді - 20 хвилин, заключного слова - 10 хвилин. Виступаючим у дебатах надається час тривалістю до 10 хвилин, для інших виступів - до 5 хвилин.

3.12.3. Головуючий на засіданні може об'єднати розгляд кількох питань порядку денного за згодою сільської ради.

3.12.4. Доповіді, співдоповіді, виступи у дебатах виголошуються з трибуни, а заяви, запити, запитання – з місця в залі. При цьому депутат називає своє прізвище, ім’я та по батькові.

3.12.5. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово чи усно. Головуючий на засіданні оголошує письмові запитання та надає слово депутатам по черзі. Виступаючим у дебатах запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого.

Окрім доповідачів та співдоповідачів, депутати можуть ставити питання головам відповідної профільної постійної комісії щодо окремих аспектів розгляду відповідного проекту рішення на засіданні постійної комісії.

3.12.6. Всі пропозиції щодо обговорюваного питання та процедури його розгляду адресуються головуючому на засіданні та подаються до секретаріату сесії.

3.12.7. На пленарному засіданні сільської ради виступ можливий лише з дозволу головуючого. У першу чергу головуючий надає слово депутатам, уповноваженим виступити від постійних комісій ради, депутатських груп та фракцій. Головуючий на засіданні за згодою ради може визначити іншу послідовність виступаючих.

3.12.8. Заява про надання слова на пленарному засіданні з будь-якого питання порядку денного подається до секретаріату сесії в письмовій формі після затвердження порядку денного сесії або в усній формі під час розгляду відповідного питання порядку денного. Така заява реєструється секретаріатом сесії, вноситься до списку бажаючих виступити, який подається головуючому на засіданні.

Після записи всіх бажаючих на виступ, головуючий надає слово депутатам відповідно до черговості надходження заяв.

3.12.9. До списку бажаючих виступити з одного питання одна і та ж особа може включатися лише один раз.

Одна і та ж особа не може виступати протягом розгляду з одного і того ж питання порядку лише один раз.

3.12.10. Депутатська група або фракція має гарантоване право на виступ свого представника з питання порядку денного.

3.12.11. Головуючий на засіданні може надати слово для виступу при обговоренні питання, що розглядається радою, також особам, запрошеним на засідання. При цьому депутати ради мають право на першочерговий виступ.

3.12.12. Промовець не повинен відхилятися від теми обговорення, не може використовувати у своїй промові некоректні вирази, закликати до протизаконних та насильницьких дій. У такому випадку головуючий на засіданні зобов'язаний попередити промовця про неприпустимість таких дій.

Після другого попередження промовець позбавляється слова, слово для повторного виступу йому не надається.

3.12.13. Сільська рада може визначити загальний час для обговорення питання, після закінчення якого головуючий припиняє надання слова промовцям.

При необхідності сільська рада без обговорення приймає рішення про збільшення цього часу.

3.12.14. У будь-який момент сільська рада більшістю голосів присутніх на засіданні депутатів може прийняти рішення про припинення обговорення. Тексти виступів депутатів, які не встигли виступити з обговорюваного питання, на їхнє прохання повинні бути включені до матеріалів сесії.

3.12.15. Сільська рада може приступити до голосування по проекту рішення сільської ради з питання порядку денного без обговорення, якщо жоден депутат не заперечує проти цього.

В іншому разі проводиться процедурне голосування щодо початку голосування проекту рішення.

3.12.16. Обговорення внесених пропозицій до проекту рішення сільської ради допускається тільки після прийняття його за основу. Автор пропозиції зобов'язаний подати до секретаріату сесії письмовий варіант його пропозиції.

3.12.17. Проект рішення сільської ради вважається прийнятим за основу, якщо за це проголосувало більшість депутатів від загального складу сільської ради.

3.12.18. У разі наявності альтернативних проектів рішень сільської ради, по них проводиться рейтингові голосування. Проект рішення, який отримав найбільшу кількість голосів депутатів, вважається прийнятим за основу.

3.12.19. Зауваження та пропозиції щодо проекту рішення сільської ради ставляться на голосування в порядку їх надходження. Вони вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

Зауваження та пропозиції до проекту рішення можуть бути прийняті або відхилені без голосування за пропозицією головуючого, якщо жоден депутат не наполягає на проведенні голосування.

3.12.20. Після розгляду всіх зауважень та пропозицій до проекту рішення сільської ради, сільська рада приймає проект рішення сільської ради в цілому більшістю голосів від загального складу ради.

3.12.21. Проект рішення, який при проведенні голосування не був прийнятий за основу або в цілому, за пропозицією депутатів сільської ради або на вимогу головуючого на засіданні сільської ради, може бути повернутий для повторного розгляду та голосування на даному пленарному засіданні сесії сільської ради після вичерпання інших питань порядку денного сесії, якщо за це проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

В разі прийняття радою рішення про повернення для повторного розгляду та голосування проекту рішення з відповідного питання порядку денного сесії, допускається його додаткове обговорення по повній процедурі, передбаченій цім Регламентом.

3.12.22. У разі, якщо, внаслідок внесення депутатами сільської ради декількох не узгоджених між собою зауважень або пропозицій, проект рішення сесії не був прийнятий в цілому, за пропозицією головуючого або депутатів сільської ради може бути створена редакційна комісія для узагальнення отриманих зауважень або пропозиції та розробки погодженого варіанту проекту рішення сільської ради.

У разі, якщо варіант проекту рішення сільської ради, запропонований редакційною комісією, не приймається, проект рішення з даного питання порядку денного вважається відхиленим.

3.12.23. Рішення сільської ради, прийняте в цілому, на зворотному боці візується головою відповідної постійної комісії сільської ради або іншим автором проекту рішення, секретарем ради, начальником відділу юридичного забезпечення, начальником загального відділу та керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету сільської ради.

 

3.13. Різновиди голосування та процедури прийняття рішення

3.13.1. Для колегіального вирішення питань, прийняття нормативних та інших актів, формування персонального складу виборних органів ради та обрання посадових осіб сільської ради, її органів застосовується відкрите поіменне або таємне голосування.

3.13.2. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань ради. У разі проведення процедури таємного голосування, воно відбуваються у спеціально відведеному для таємного голосування місці.

При голосуванні кожен депутат має один голос і подає його за пропозицію, проти неї чи утримується при голосуванні.

3.13.3. Відкрите поіменне голосування проводиться за допомогою електронної системи чи шляхом підняттям руки (якщо електронна система підрахунку голосів не працює). Відкрите поіменне голосування з процедурних питань може бути проведено без підрахунку за наявною більшістю, якщо депутати проти цього не заперечують.

3.13.4. Після закінчення електронного голосування або голосування шляхом підняття руки, головуючий на засіданні оголошує його повні результати та про прийняття рішення.

3.13.5. Рішення сільської ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 4 і 16 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", в яких рішення приймаються таємним голосуванням.

3.13.6. Результати відкритого поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

3.13.7. Бюлетені для таємного голосування у кількості, що відповідає фактичній чисельності депутатів, виготовляються під контролем лічильної комісії. Вони повинні бути однаковими за матеріалом, кольором, розміром, змістом. Вид бюлетеня для таємного голосування визначається лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів. Лічильна комісія перевіряє наявність кабін (приміщень) для таємного голосування, опечатує скриньки для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування.

3.13.8. Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, ті, в яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду, а також ті, в яких неможливо з'ясувати волевиявлення депутата.

3.13.9. Якщо бюлетенів в скриньках для таємного голосування виявиться більше, ніж їх було видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів, всі бюлетені для таємного голосування вважаються недійсними і проводиться повторне голосування.

3.13.10. У разі виявлення лічильною комісією порушення порядку голосування, рада приймає процедурне рішення про повторне голосування чи проведення нових виборів.

3.13.11. Результати таємного або поіменного голосування лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують всі присутні її члени. В разі незгоди будь-кого з членів лічильної комісії з протоколом, він письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні.

За доповіддю лічильної комісії про підсумки голосування рада відкритим голосуванням приймає рішення про затвердження результатів голосування. У випадку, коли рішення не прийняте, проводиться повторне голосування чи питання знімається з обговорення.

3.13.12. Кандидат вважається обраним чи затвердженим, якщо в результаті таємного, поіменного або відкритого голосування він отримав більше половини голосів депутатів від загального складу ради.

3.13.13. Рішення про затвердження порядку денного сесії, порядку розгляду питань та інших процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів, які беруть участь у засіданні.

Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні ради. Процедурні питання не потребують їх попереднього розгляду в комісіях. Якщо виникає сумнів, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, рішення про це приймається в загальному порядку.

3.13.14. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

3.13.15. Перед голосуванням кількох пропозицій, які виключають одна одну, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, переходить до голосування кожної пропозиції окремо у порядку їх надходження.

3.13.16. Перед кожним голосуванням головуючий на засіданні чітко формулює зміст питання, що буде ставитись на голосування, і, якщо немає заперечень, відразу пропонує провести голосування щодо нього.

3.13.17. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення після виступу з мотивів голосування проводиться повторне голосування без обговорення.

3.13.18. У разі наявності декількох пропозицій, які виключають одна одну, з одного і того ж питання, головуючий може провести рейтингове голосування по них.

У такому разі розглядається тільки та пропозиція, яка набрала найбільшу кількість голосів депутатів.

3.13.19. Пропозиція або проект рішення сільської ради вважаються відхиленими, якщо вони не отримали необхідної більшості голосів. Таке відхилення заноситься до протоколу і прийняття рішення не потребує.

3.13.20. Пропозиції та зауваження, внесені депутатами у письмовій формі на сесіях ради розглядаються за дорученням ради, внесеному до протоколу сесії, постійними комісіями сільської ради чи надсилаються на розгляд посадовим особам, до компетенції яких віднесено їх розгляд. Ці органи або посадові особи зобов’язані розглянути дані пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, та повідомити депутата, який вніс пропозиції чи зауваження, а також сільську раду.

 

3.14. Протокол сесії сільської ради

3.14.1. Сесія сільської ради протоколюється. Ведення протоколу сесії сільської ради здійснює апарат сільської ради. Відповідальним за своєчасне подання протоколу на підпис головуючому на сесії та секретаріату сесії є секретар сільської ради.

Протоколи сесії є відкритими та оприлюднюються шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті сільської ради у мережі Інтернет не пізніше 5 робочих днів з дня проведення пленарного засідання. Копії протоколів надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

3.14.2. У протоколі сесії сільської ради зазначаються: дата, час і місце проведення сесії; кількість депутатів, присутніх на засіданні сесії; прізвище, ім'я та по-батькові головуючого, секретаріату сесії та членів лічильної комісії (в разі необхідності); питання порядку денного, винесені на розгляд сесії; назви і редакції документів, поширених серед депутатів для цього засідання; прізвища виступаючих на засіданні та стислий зміст їх виступів, зауважень, пропозицій; всі внесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення; повні результати голосування, назви та номера прийнятих рішень.

3.14.3. Тексти доповідей, співдоповідей, виступів депутатів, окремі думки, позиції, зауваження депутатів сільської ради, депутатських груп та фракцій у сільській раді зберігається у матеріалах сесії.

3.14.4. Уповноважений підрозділ сільської ради веде справу по кожній сесії ради, яка включає:

1. перелік документів, що входять до справи сесії;

2. дані про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні депутатів та запрошених;

3. протокол сесії;

4. рішення ради;

5. проекти рішень та інших матеріалів до них;

6. висновки комісій сільської ради щодо питань, які розглядались на засіданні;

7. результати поіменного голосування;

8. тексти доповідей, співдоповідей, виступів депутатів, окремі думки, позиції, зауваження депутатів сільської ради, депутатських груп та фракцій;

9. депутатські запити і відповіді на них;

10. роздрукований екземпляр протоколу підрахунку голосів, сформованого електронною системою голосування.

3.14.5. Справа сесії ради оформляється уповноваженим підрозділом апарату сільської ради.

Завірені копії відповідних рішень сільської ради в найкоротші терміни надсилаються до їх виконавців.

3.14.6. Оригінали протоколів сесії ради протягом скликання знаходяться у уповноваженого підрозділі апарату сільської ради, після чого передаються до відповідної державної архівної установи для постійного зберігання.

 

 

4. Акти сільської ради

 

4.1. Порядок введення в дію рішень сільської ради

4.1.1. Сільська рада в межах своїх повноважень приймає рішення.

4.1.2. З урахуванням результатів обговорення проекту рішення сільська рада може:

- прийняти рішення;

- повернути його на доопрацювання;

- перенести розгляд на наступне засідання ради;

- відхилити проект.

4.1.3. Рішення сільської ради набуває чинності з моменту прийняття його радою, якщо радою не встановлений інший термін введення рішення в дію, і діє протягом терміну, зазначеного у рішенні.

Рішення сільської ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо сільською радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію або інший порядок набуття ними чинності.

Рішення сільської ради, які передбачають за їх порушення адміністративну відповідальність, набувають чинності через 10 днів після їх опублікування.

4.1.4. Рішення сільської ради нормативно-правового характеру та рішення сільської ради індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних) підлягають обов'язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження рішення на пленарному засіданні сесії сільської ради.

4.1.5. Рішення сільської ради, прийняті в межах її повноважень, обов'язкові для виконання виконавчим комітетом сільської ради, відділами, управліннями та посадовими особами апарату ради, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, громадянами на території сільської ради.

4.1.6. Запропоновані в рішеннях сільської ради пропозиції та рекомендації на адресу розташованих на території сільської ради підприємств, установ та організацій всіх форм власності повинні бути розглянуті їх керівниками, а результати розгляду повідомлені сільській раді в зазначений у рішенні термін.

4.1.7. Рішення ради з процедурних питань оформлюються протокольно.

4.1.8. Сільська рада може прийняти рішення про зупинення або скасування повністю або у певній його частині рішення ради як поточного так і попередніх скликань сільської ради. Скасоване чи зупинене рішення або його частина втрачає силу з дня прийняття такого рішення, якщо інше не визначено у самому рішенні.

4.1.9. Рішення ради з зазначеним в ньому терміном дії є чинним правовим актом до його призупинення чи скасування.

4.1.10. Рішення сільської ради у п'ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено сільським головою шляхом прийняття відповідного розпорядження і внесено на повторний розгляд сільської ради із обґрунтуванням зауважень. Сільська рада зобов’язана у двотижневий строк повторно розглянути прийняте рішення із урахуванням зауважень сільського голови. Якщо сесія сільської ради відхилила зауваження сільського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами голосів депутатів від загального складу сільської ради, воно набирає чинності.

 

4.2. Контроль за виконанням рішення сільської ради

4.2.1. Організація виконання рішень сільської ради забезпечується органами та посадовими особами, зазначеними у цих рішеннях.

4.2.2. Контроль за виконанням рішень здійснюють постійні комісії та посадові особи, зазначені у цих рішеннях.

4.2.3. Зняття з контролю рішень сільської ради чи окремих їх пунктів як виконаних здійснюється на пленарних засіданнях сільської ради за поданням відповідних постійних комісій або посадової особи, на яких покладено контроль за ходом виконання рішення.

4.2.4. У разі необхідності рекомендації постійної комісії щодо зняття з контролю прийнятого рішення сільської ради чи окремого його пункту на сесії сільської ради розглядаються та обговорюються у загальному порядку.

4.2.5. Рішення сільської ради про зняття з контролю прийнятого рішення сільської ради чи окремого його пункту як виконаних приймається у загальному порядку та оформлюється відповідним рішенням сільської ради.

4.2.6. Якщо депутатами були висловлені зауваження стосовно підсумків виконання рішення сільської ради та рекомендації постійної комісії щодо зняття з контролю прийнятого рішення сільської ради чи окремого його пункту не були прийняті, рішення сільської ради залишається на контролі.

Зауваження депутатів з цього питання передаються відповідній постійній комісії сільської ради для продовження нею контролю за виконанням даного рішення.

 

4.3. Доручення ради та її органів

4.3.1. За рішенням сільської ради або її органів, а також сільського голови депутату може бути доручено взяти участь у вирішенні питань, віднесених до відання ради або її органу.

4.3.2. Доручення депутату оформляється у письмовому вигляді.

4.3.3. Виконання доручення ради або її органу є обов’язковим.

4.3.4. Про виконання доручення ради або її органу депутат зобов’язаний повідомити посадову особу, яка підписала відповідне доручення.

 

5. Розгляд депутатських запитів, запитань та звернень

5.1. Депутати сільської ради відповідно норм Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", мають право депутатського запиту.

5.2. Депутатський запит - це заявлена попередньо або на пленарному засіданні сільської ради та підтримана радою вимога депутата до голови, секретаря ради, заступника сільського голови, до керівників підприємств, організацій і установ, розташованих або зареєстрованих на території сільської ради, незалежно від форм власності, вирішити питання, дати офіційне роз'яснення або викласти позицію з питань, що мають суспільне значення і належать до відання сільської ради.

5.3. Депутатський запит до початку роботи пленарного засідання сесії сільської ради подається в письмовій формі сільському голові через апарат сільської ради або секретаріат сесії. Він підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.

5.4. Одночасно депутат сільської ради може внести не більше двох запитів.

5.5. Сільська рада приймає протокольне рішення про доцільність направлення депутатського запиту відповідному органу або посадовій особі, до яких його звернуто. Це рішення має бути підтримане не менше ніж половиною депутатів від загального складу сільської ради.

Рада встановлює термін розгляду депутатського запиту, який не повинен перевищувати одного місяця з дня отримання запиту. Термін розгляду депутатського запиту обчислюється в календарних днях. Обчислення терміну розгляду депутатського запиту починається з наступного дня після його підтримання депутатами на пленарному засіданні сесії сільської ради.

5.6. Секретаріат сесії після отримання депутатського запиту і оголошення запиту на пленарному засіданні сільської ради передають його апарату сільської ради.

5.7. Апарат сільської ради негайно надсилає текст депутатського запиту відповідному органу або посадовій особі, до яких його звернуто.

5.8. Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов'язані дати офіційну письмову відповідь на нього не пізніш як у 20-денний строк з дня його одержання або інший термін, встановлений сільською радою. Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений термін, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити про це голову сільської ради та депутата, який вніс запит, і запропонувати інший термін, який не повинен перевищувати місяць після одержання запиту. Виконавчий апарат сільської ради здійснює контроль за термінами виконання депутатських запитів.

5.9. Відповідь на депутатський запит надсилається сільському голові та депутату, який вніс запит, і оголошується на пленарному засіданні сільської ради головуючим або посадовою особою, до якої звернуто запит, в тому разі, якщо на цьому наполягає депутат.

5.10. Кожен депутат після оголошення відповіді на його депутатський запит має право виступити з реплікою і дати оцінку відповіді. Час на такий виступ не повинен перевищувати 5 хвилин.

5.11. Відповідь на депутатський запит може бути обговорена, якщо на цьому наполягає депутат і не менше 1/4 присутніх на засіданні депутатів сільської ради.

5.12. У разі обговорення відповіді на депутатський запит на пленарному засіданні сільської ради текст депутатського запиту, відповіді на нього та проект рішення сільської ради поширюється серед депутатів не пізніше як за 1 день до їх розгляду на пленарному засіданні.

5.13. Проект рішення сільської ради за результатами відповіді на депутатський запит готується депутатом сільської ради, який його вніс, з дотриманням вимог даного Регламенту.

5.14. Для розгляду відповіді на депутатський запит виконавчий апарат сільської ради запрошує на пленарне засідання посадових осіб, до яких було звернуто запит. Присутність на пленарному засіданні сільської ради посадових осіб, до яких було звернуто запит, або уповноважених ними осіб є обов'язковою.

5.15. За результатами обговорення депутатського запиту сільська рада приймає рішення.

5.16. Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії сільської ради або надано депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

5.17. Рада встановлює термін розгляду депутатського запитання, який не повинен перевищувати одного місяця з дня отримання запитання.

5.18. Депутатське звернення – викладена в письмовій формі вимога депутата з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території відповідної ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

5.19. Відповідні органи та їх посадові особи зобов’язані у десятиденний строк розглянути порушене депутатом питання, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати відповідь депутату не пізніше як у місячний строк.

5.20. Якщо депутатське звернення з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, депутату зобов’язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.

5.21. Депутат може взяти участь у розгляді свого звернення, про що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності розташованих на території відповідної ради, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніше як за п’ять календарних днів.

5.22. Якщо депутат не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території відповідної ради, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит відповідно до норм Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" та цього Регламенту.

 

6. Планування, підготовка, перегляд, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів сільської ради

6.1. Регуляторна діяльність сільської ради здійснюється відповідно до Закону України "Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі – Закон).

6.2. Регуляторний акт – це:

– прийнятий сільською радою нормативно-правовий акт, який, або окремі положення якого, спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між сільською радою та суб’єктами господарювання;

– інший офіційний письмовий документ, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, застосовується неодноразово та щодо невизначеного кола осіб і який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між сільською радою та суб’єктами господарювання, незалежно від того, чи вважається цей документ відповідно до закону, що регулює відносини у певній сфері, нормативно-правовим актом.

6.3. З метою реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності сільська рада здійснює свої повноваження через профільну постійну комісію.

6.4. За поданням профільної комісії, сільська рада своїм рішенням затверджує план діяльності сільської ради з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік не пізніше 15 грудня поточного року.

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів повинен містити визначення видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів.

Якщо сільська рада готує або розглядає проект регуляторного акта, який не внесений до затвердженого плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, або прийняття регуляторних актів в поточному році взагалі не планувалось та відповідний план радою не затверджувався, сільська рада повинна внести відповідні зміни до плану або затвердити відповідний план на поточний рік, у термін не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки цього проекту на розгляд сільської ради, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту.

Затверджений план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та зміни до нього оприлюднюються шляхом опублікування на офіційному веб-сайті сільської ради в мережі Інтернет не пізніш як у десятиденний строк після їх затвердження.

6.5. Дотримання вимог законодавства у сфері регуляторної політики з підготовки проектів регуляторних актів до розгляду сільською радою покладається на розробників проектів.

6.6. Стосовно кожного проекту регуляторного акта його розробником готується аналіз регуляторного впливу. Аналіз регуляторного впливу готується відповідно до вимог Закону до оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень та пропозицій.

6.7. Кожен проект регуляторного акта разом з відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднення у термін не пізніше п’яти робочих днів з дня опублікування повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта.

6.8. За рішенням сільської ради або профільної комісії сільської ради:

– оприлюднюються проекти регуляторних актів, які не оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії сільської ради;

– можуть повторно оприлюднюватися проекти регуляторних актів, які оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії сільської ради.

6.9. У разі оприлюднення проектів регуляторних актів за рішенням сільської ради або профільної постійної комісії, функцію розробника проекту виконує орган, особа чи група осіб, які внесли цей проект на розгляд сесії сільської ради, якщо інакше не встановлено у рішенні ради чи профільної постійної комісії.

6.10. Зауваження і пропозиції щодо оприлюднення проекту регуляторного акта, внесеного на розгляд сесії ради, та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями розробникові цього проекту та профільній постійній комісії ради.

6.11. Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.

6.12. Кожен проект регуляторного акта, що внесений на розгляд до сільської ради, подається до профільної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта вимогам Закону.

6.13. Профільна постійна комісія забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта. Відповідальна постійна комісія для підготовки експертного висновку може залучати органи виконавчої влади, підприємства, установи, організації, громадські об’єднання, наукових робітників та фахівців відповідних галузей. Термін підготовки експертного висновку не повинен перевищувати 1 місяця.

6.14. На підставі аналізу регуляторного впливу, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу профільна постійна комісія готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам Закону. Висновки профільної постійної комісії готуються на підставі аналізу регуляторного впливу, яким проект регуляторного акта супроводжувався при його внесенні, лише у разі, якщо експертний висновок щодо регуляторного впливу не був наданий профільній постійній комісії протягом строку, встановленого для його підготовки.

6.15. При представленні на пленарному засіданні сесії ради проекту регуляторного акта голова профільної постійної комісії доповідає висновки цієї постійної комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам Закону.

6.16. У разі внесення на розгляд сесії ради проекту регуляторного акта, розробленого органами та посадовими особами місцевого самоврядування без аналізу регуляторного впливу, профільна постійна комісія приймає рішення про направлення проекту регуляторного акта на доопрацювання органу чи особі, яка внесла цей проект. За мотивованим поданням депутата ради, постійної комісії ради, сільського голови профільна постійна комісія може прийняти рішення про забезпечення підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу. У цьому разі аналіз регуляторного впливу не готується.

6.17. Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

– відсутній аналіз регуляторного впливу або експертний висновок щодо регуляторного впливу;

– проект регуляторного акта не був оприлюднений.

У разі виявлення будь-якої з цих обставин сільська рада має вжити передбачених законодавством заходів для припинення виявлених порушень, у тому числі відповідно до закону скасувати або зупинити дію регуляторного акта, прийнятого з порушеннями.

6.18. Виконання заходів з відстеженням результативності регуляторних актів, прийнятих сільською радою, забезпечується секретаріатом сільської ради, а у разі, якщо рішеннями сільської ради повноваження щодо забезпечення виконання заходів з відстеженням результативності цих регуляторних актів делеговано сільській державній адміністрації, – виконавчим комітетом сільської ради.

6.19. Звіт про відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого сільською радою, не пізніше робочого дня з дня оприлюднення цього звіту подається до профільної постійної комісії сільської ради.

6.20. Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта, прийнятого сільською радою, на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає профільна постійна комісія або розробник проекту цього регуляторного акта.

6.21. Сільська рада заслуховує щорічний звіт сільського голови про здійснення державної регуляторної політики. Відповідна постійна комісія сільської ради готує і попередньо розглядає питання щодо звіту голови ради про здійснення державної регуляторної політики.

 

7. Порядок розгляду запитів на доступ до публічної інформації

7.1. Запит на доступ до публічної інформації - це прохання особи до сільської ради та її органів (далі - розпорядник інформації) надати публічну інформацію, що знаходиться у їх володінні.

7.2. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

7.3. Відповідь на запит щодо доступу до публічної інформації має бути надана запитувачу не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів, з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

7.4. Забезпечення виконання сільською радою вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" здійснюється апаратом сільської ради в порядку, визначеному зазначеним Законом, Регламентом сільської ради та відповідним розпорядженням голови сільської рад.

7.5. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк в розмірі, встановленому рішенням сільської ради.

 

8. Електронна петиція, порядок її подання та розгляду

8.1. Громадяни можуть звернутися до сільської ради з електронними петиціями через офіційний веб-сайт сільської ради, або веб-сайт громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції.

8.2. Електронна петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

Відповідальність за зміст електронної петиції несе автор (ініціатор) електронної петиції.

8.3. Петиція до сільської ради підлягає обов’язковому розгляду за умови збору на її підтримку протягом не більш як трьох місяців з дня її оприлюднення не менш ніж 100 підписів жителів Нерубайської сільської ради.

8.4. Порядок подання електронної петиції, збору підписів на її підтримку а також її подальшого розгляду визначається розпорядженням сільського голови.

8.5. До моменту забезпечення технічної можливості звернення громадян з електронними петиціями через офіційний веб-сайт сільської ради, громадяни можуть реалізувати таке право через веб-сайт будь-якого громадського об'єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції.

9. Чинність Регламенту

 9.1. Прийняття та внесення змін і доповнень до Регламенту сільської ради

9.1.1. Регламент сільської ради визначає організацію та порядок діяльності ради та її органів.

9.1.2. Процедурні питання, неврегульовані законом чи Регламентом вирішуються радою, виходячи із необхідності реалізації у повному обсязі прав депутатів при їх рівній відповідальності перед виборцями.

9.1.3. Регламент сільської ради є обов'язковим для виконання сільською радою та її органами, а також в межах повноважень ради - для підприємств, організацій і установ, розташованих на території сільської ради.

9.1.4. Регламент, а також зміни та доповнення до нього, приймаються сільською радою більшістю депутатів від загального складу сільської ради і набувають чинності з моменту їх прийняття.

9.1.5. Зміни та доповнення можуть бути внесені до Регламенту за ініціативою сільського голови, постійних комісій сільської ради, депутатських груп та фракцій, депутатів.

9.1.6. Будь-які зміни до Регламенту стають постійною нормою і вносяться до основного тексту.

9.1.7. Даний Регламент є чинним до моменту прийняття Регламенту сільської ради нового скликання.

 

9.2. Порядок скасування Регламенту сільської ради

Чинний Регламент чи його окремі положення можуть бути призупинені чи припинені у зв’язку із невідповідністю чинному законодавству України чи за рішеннями сільської ради.

 

Сільський голова                                                        О.Г.МИШАГЛІ

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень